TG-SEC Novosti i najave +

Endpoint Security

Metodologija zaštite krajnjih korisničkih uređaja

U poslednjih deset godina, zahvaljujući tehnološkom razvoju, svedoci smo tektonskih promena u načinu na koji radimo. Osim što poslove obavljamo udaljeno, koristimo i sve veći broj različitih krajnjih korisničkih uređaja kako bi efikasno i udobno realizovali svoje radne zadatke pristupajući korporativnim resursima u bilo kom trenutku sa bilo koje lokacije. Ovaj način rada sa sobom povlači određene rizike i postavlja se pitanje kako ih smanjiti i zaštititi korporativni ekosistem od učestalih pretnji koje dolaze upravo kroz krajnje korisničke uređaje?   

TG-SEC nudi različita endpoint security rešenja koja štite svaki uređaj u mreži i sprečavaju, ne samo gubitak podataka sa zaražene radne stanice, već i širenje malicioznog softvera dalje kroz mrežu. Inovativna rešenja za zaštitu krajnjih korisničkih uređaja iz našeg portfolija obezbeđuju, između ostalog, i proveru kompatibilnosti sa sigurnosnim korporativnim polisama. U praksi to znači da samo oni uređaji koji ispunjavaju sigurnosne kriterijume imaju pristup vašoj korporativnoj mreži kao što su ažuriran anti-virusni softver, kriptovan disk itd. 

TG-SEC preporučuje implementaciju sveobuhvatne zaštite na nivou endpoint uređaja, čije su osnovne funkcionalnosti:

  • Insider threat protection
  • Data loss protection
  • Application whitelisting
  • Disk, email, and endpoint encryption
  • Endpoint detection and response
  • Data classification
  • Network access control
  • Privileged user control