TG-SEC Novosti i najave +

OT Security

Cyber zaštita sistema za upravljanje digitalnom infrastrukturom

U kritičnu infrastrukturu se ubrajaju sve grane industrije od strateškog značaja za funkcionisanje države. Ovo poimanje se razlikuje od države do države, ali se nekoliko grana industrije uvek svrstava u kritične kao što su proizvodnja i distribucija električne energije, snabdevanje vodom i prečišćavanje vode, rudarska industrija, avio i železnički saobraćaj. Sa omasovljavanjem primene IoT tehnologija u auto industriji, pametnim gradovima (Smart Cities), Smart Grid mrežama, medicini, ali i kućnim i personalnim uređajima koji su povezani na internet povećavaju se rizici koji mogu drastično uticati na bezbednost ljudi i resursa od vitalnog značaja. Kada uporedimo rizike i posledice napada na ICS ili IoT mreže u odnosu na klasične IT mreže, razlika je neuporediva. 

U slučaja neovlašćenih upada u IT mreže posledice su više materijalne prirode (otkrivanje tajni, podataka, gubitak novca), dok su posledice napada na kritične sisteme paralisanje zemlje i ugrožavanje ljudskih života. Zato je zaštita kritične infrastrukture apsolutni prioritet.

U ovoj oblasti TG-SEC tim vam donosi različita rešenja.